Latest Forex News and Trading Updates | Doo Prime
 • English
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 한국어
 • العربية
 • Tiếng việt
 • ไทย

Tuyên bố Tuân thủ

(Bạn có thể đang truy cập trang web này từ khu vực pháp lý: được quy định theo khung pháp lý của MiFID II. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp không thuộc giới hạn lãnh thổ của khung pháp lý MiFID II. Quyền lợi của bạn sẽ không được bảo vệ theo khung pháp lý MiFID II và luật pháp của Cộng hòa Vanuatu sẽ được áp dụng cho mọi cá nhân truy cập trang web này.)

(Bạn có thể đang truy cập trang web này từ Úc. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp không thuộc giới hạn lãnh thổ của Khung pháp lý tài chính Úc. Quyền lợi của bạn sẽ không được bảo vệ theo Khung pháp lý tài chính Úc và luật pháp của Cộng hòa Vanuatu sẽ được áp dụng cho mọi cá nhân truy cập trang web này. )

(Bạn có thể đang truy cập trang web này từ Anh Quốc. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp không thuộc giới hạn lãnh thổ của Khung pháp lý tài chính Anh Quốc. Quyền lợi của bạn sẽ không được bảo vệ theo Khung pháp lý tài chính Anh Quốc và luật pháp của Cộng hòa Vanuatu sẽ được áp dụng cho mọi cá nhân truy cập trang web này.)

(Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn có thể đến từ một khu vực pháp lý: nơi mà chúng tôi không cung cấp dịch vụ)

 • Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố Tuân thủ dưới đây.
  • Website này được sở hữu và điều hành bởi Doo Prime Vanuatu Limited.
  • Website này có thể được truy cập trên toàn cầu và không giới hạn cho bất kỳ thực thể nào. Điều này chủ yếu tạo sự thuận tiện cho việc hiển thị và so sánh thông tin một cách tập trung. Quyền và nghĩa vụ thực sự của bạn sẽ được quyết định dựa trên quyền hạn và sự giám sát của thực thể mà bạn chọn từ việc giám sát.
  • Bạn phải ít nhất 18 tuổi trước khi có thể truy cập các sản phẩm và dịch vụ trên website của chúng tôi. Bằng việc truy cập website của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn là cá nhân có đủ tuổi và năng lực.
  • Có thể có các luật và quy định địa phương ngăn cấm hoặc giới hạn quyền truy cập, tải về, phân phát, truyền bá, chia sẻ hoặc sử dụng theo cách khác bất kỳ hoặc tất cả các tài liệu và thông tin được đăng tải trên website này.
 • Giao dịch Tiềm ẩn Rủi ro cao Tuyên bố Rủi ro Sản phẩm
  • Chứng khoán, Hợp đồng kỳ hạn, CFD và các sản phẩm tài chính tiềm ẩn mức độ rủi ro cao do biến động trong giá trị và giá của các công cụ tài chính cơ sở. Do biến động thị trường bất lợi và không thể đoán trước, thua lỗ lớn vượt quá số vốn đầu tư ban đầu của bạn có thể diễn ra trong khoảng thời gian ngắn.
  • Thành tích đầu tư trong quá khứ không phải là dấu hiệu về thành tích đầu tư trong tương lai. Vui lòng đọc các tài liệu tuân thủ sẵn có trên website của chúng tôi.
  • Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro của việc giao dịch với công cụ tài chính tương ứng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên tìm kiếm tư vấn chuyên nghiệp độc lập nếu bạn không hiểu các rủi ro được giải thích tại đây.
 • Thông báo về Thương hiệu và Thực thể
  • Doo Financial, Doo Clearing, Doo Prime, Doo Tech, Doo Consulting and Peter & Elish là tên giao dịch, nhãn hiệu thương mại và quyền sở hữu trí tuệ của Doo Group.
  • Chúng tôi có nhiều thực thể được quản lý và cấp phép khác nhau tại các khu vực pháp lý khác nhau để cung cấp dịch vụ tài chính liên quan. Bạn có thể chọn thiết lập quan hệ kinh doanh với bất kỳ thực thể nào của chúng tôi. Hãy nhớ rằng thực thể được chọn có nghĩa rằng tài khoản giao dịch, hoạt động giao dịch và tiền của bạn sẽ được điều chỉnh và quản lý chỉ bởi cơ quan quản lý của thực thể đó.
  • Chúng tôi không cung cấp dịch vụ của mình cho các cá nhân hoặc công ty thuộc một số khu vực pháp lý nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở Afghanistan, Azerbaijan, Bosnia và Herzegovina, Miến Điện, Canada, Congo, Cuba, Ethiopia, Guyana, Haiti, Hồng Kông, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Nhật Bản, Lebanon, Malaysia, Mali, Triều Tiên, Singapore, Sri Lanka, Somalia, Sudan, Trinidad và Tobago, Tunisia, Venezuela, United Arab Emirates, United States of America. Thông tin và dịch vụ trên trang web của chúng tôi không áp dụng và sẽ không được cung cấp cho quốc gia hoặc khu vực tài phán nơi việc phân phối thông tin và dịch vụ đó trái với quy chế và quy định tương ứng của địa phương. Khách truy cập từ các khu vực trên nên xác nhận xem quyết định đầu tư vào dịch vụ của chúng tôi có phù hợp với quy chế và quy định trong quốc gia hoặc khu vực tài phán trước khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
 • Thông báo Khách hàng
  • Bất kỳ biểu tượng giao dịch nào được hiển thị tại đây chỉ nhằm mục đích minh họa và không cấu thành bất kỳ sự tư vấn hoặc khuyến nghị nào từ chúng tôi. Mọi bình luận, tuyên bố, dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc tài liệu của bên thứ ba (“Tài liệu”) được cung cấp trên website này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tài liệu chỉ được sử dụng vì mục đích thông tin marketing và không chứa, và không cấu thành tư vấn đầu tư và/hoặc khuyến nghị đầu tư cho bất kỳ giao dịch nào. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố và đảm bảo nào đối với Tài liệu và không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, bao gồm nhưng không giới hạn thua lỗ lợi nhuận, tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp vì bất kỳ sự không chính xác và không đầy đủ nào từ thông tin được cung cấp. Bạn chỉ nên sử dụng Tài liệu này vì mục đích cá nhân và không tái bản, sao chép, tái phân phát và/hoặc cấp phép cho Tài liệu mà không có sự đồng ý của chúng tôi.
  • Chúng tôi sử dụng cookie trên các website của mình để tùy chỉnh thông tin và trải nghiệm được hiển thị trên website theo ưu tiên của bạn. Bằng việc truy cập website này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các chi tiết nêu trên và đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
  • Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật và quy định áp dụng tại các khu vực pháp lý. Bạn có trách nhiệm xác định và đảm bảo rằng khoản đầu tư của bạn đáp ứng yêu cầu của bạn. Bạn cam đoan chịu mọi hậu quả của khoản đầu tư và hoạt động giao dịch của bạn.
 • Website này được sở hữu và điều hành bởi Doo Prime Vanuatu Limited (Reg.No. 700238).
  Bản quyền © 2021. Bảo lưu Mọi quyền.

Vui lòng đồng ý với những điều trên trước.

Vui lòng đóng trang này bằng tay.

Doo Prime

  ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG TÍN DỤNG GIAO DỊCH CHÀO MỪNG CỦA DOO PRIME 

  • Mon Jun 01 2020 10:41:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Doo Prime

  Tag đám mây

  Product Notification Daily Insights: Expert Opinion Daily Featured Trading Strategies Daily technical analysis of selected currency pairs & Analyst View System Update Notice Doo Prime Announcement Doo Prime's Monthly Trading Volume Statistics US Non-Farm Payrolls Leverage Adjustment Notice Non-farm Payroll HK Equities CFDs Symbol Removal Notice US Equities CFDs Cash Dividend Distribution Notice US Equities CFDs Symbol Delisting Notice MT4 System Upgrade Notice US Equities CFDs Cash Dividend Distribution Notice Trading Volume Adjustment Notice 2021 Australian Winter Time Adjustment Notice Doo Prime Leverage Adjustment Notice Doo Prime US Equities CFDs Symbol Delisting Notice Social Trading System Upgrade Notice MTE Media Trading Education Thống Kê khối Lượng Giao Dịch Hàng Tháng Doo Prime System Upgrade Notice 2021 US Daylight Saving Time Adjustment Notice Futures CFD Delisting Notice FOLLOWME công bố kết quả Giải thưởng Bình Chọn Thường Niên 2020 FOLLOWME FOLLOWME 2020 Annual Selection Awards Doo Prime MT4 System Upgrade Notice Doo Prime Announcement Scam #CảnhBáoLừaĐảo Leverage Adjustment Notice Hong Kong Office Reopening Notice Leverage Adjustment Notice Holiday Hours US Equities CFDs Cash Dividend Distribution Notice Symbols Trading Hours Adjustment Notice  Funds Arrangements Equities CFDs Symbol Delisting Notice Futures Delivery & Launch Notice CFD CFD Bạc Giao Dịch Bạc Giao Dịch CFD Bạc Vàng CFD Vàng Giao Dịch Vàng Giao Dịch CFD Vàng Dividend Adjustment Notice 股息调整通知 股息调整 Futures Delivery & Launch Notice New Symbols Launch Notification Dividend Distribution Notice Withdrawal of Funds Service Dividend Adjustment Notice Khối Lượng Giao Dịch Doo Prime Tháng 11 US Equities CFDs Symbol Delisting Notice Trading Hours Adjustment FOLLOWME 2020 Third Quarter report DOO PRIME Giao Dịch Bạc CFD Bạc CFD Bạc Giao Dịch Hiệu Quả CFD Vị Trí Thứ 22 Third quarter industry report Temporary Closure of Doo Prime's Hong Kong Office InTrade Phiên Bản Web InTrade InTrade Web Version Trading System Lợi Ích Giao Dịch Bạc CFD Trading Hours Adjustment Hệ Thống Giao Dịch Cổ Tức Ebook Giao Dịch Phân Tích Monthly Trading Volume Statistics 交易时间调整 GOLD TRADNG GOLD GOLD CFD HOW TO TRADE GOLD CFD Giao Dịch Vàng CFD Lợi Ích Khi Giao Dịch Vàng CFD Overnight Index Swap Rate educational resources Trading Lessons E-books Fundamental Analysis Tools Technical Analysis Tools MTE Nền Tảng Giáo Dục Giao Dịch Chuyên Sâu Trading Signals Leverage Recovery Notice Gold Trade Gold CFD Gold Advantage of Trading Gold CFD Benefits of Trading Gold CFD Overnight Index Swap Rate Doo Prime New Symbols Launch Notification  US Standard Time Adjustment Futures Delivery & Launch Notice Outrade V1.14.0 Social Trading Platform Wiki Finance Expo Wiki Finance Expo 2020 FasaPay Online Payment Channel Deposit & Withdraw funds Payment Gateway Epay ThunderXPay Phí qua đêm Outrade V1.12.0. Outrade V1.13.0. Outrade Admin V1.5.0. Outrade Admin V1.6.0. MAM/PAMM - Version 1.9.0. Overnight Swaps Investment oil spot dollar economy asian stocks Wall Street Tesla's value Japan's output GoodRx Shares IPO Asian stocks Wall Street's tech Dollar Euro Sterling Asian Stocks Banking Sector NFP How Non-Farm Payrolls Affect Trading financial assets most affected by NFP Tìm hiểu, phân tích và giao dịch Bảng lương phi nông nghiệp LPR 'V' - shaped recovery Oil prices Yen Fed Curriencies Learn, Analyze & Trade Non-Farm Payroll Non-Farm Payroll influential statistic economic indicator NFP Data Analyzing NFP Trading consumer prices Unity U.S. IPO Euro zone Asian Shares Central Bank Tech The Basics of The Candlestick Charts Candlestick Charts GDP Recession Exports Economic Recovery "Developing Asia" Oil Trading Central Ý tưởng Nổi bật của Trading Central Ý tưởng Nổi bật KINH TẾ TÀI CHÍNH SoftBank British Business Policies Brexit Pound Lịch sự kiện Kinh tế Hàng tuần Weekly Economic Calendar Trading Central Featured Ideas Trading Tools Trading Strategy Citi Tech Stocks Oil Prices Oil prices Asian markets Wall Street Stocks Soft Bank's Trade Asian Shares Oil Futures Chương trình Thưởng Giao dịch Trade talks Japan economy US Dollar Forex World Shares European Shares Euro-Dollar IEA Credit Bonus Credit Bonus Scheme Financial firms Sanctions Amanzon Regulators Insightful Analytics Technical Strategies buy-now-pay-later stocks paypal citi custody licence oil prices U.S. economic data economic recovery Asian shares thông báo hoãn tổ chức iFX EXPO Châu Á postponement announcement Ruling Party Aussie VN Credit Bonus Programme 每日研报 Thông Tin Quan Trọng Và Thông Báo Important Information & Notices Weekly Economic Calender Microsoft U.S. labor market fiscal stimulus oil S&P 500 Dow Nasdaq Trading Central MT4 Indicator Analyst Views Adaptive Candlesticks Adaptive Divergence Convergence ChartPriceMarks Adaptive Divergence Convergence Lines Adaptive Divergence Convergence Oscillators Số liệu thống kê Khối lượng Giao dịch Hàng tháng SEC NYSE Industrial Profits Business investment Asia shares Oil EU trade Brent S&P500 Chỉ báo MT4 Quan điểm của Chuyên gia phân tích Mô hình nến Thích nghi (AC) Hội tụ & Phân kỳ Thích nghi (ADC) Global dividend Economic recovery Energy firms Oil output Global stocks Dollar MT4 Indicator KINH TẾ TÀI CHÍNH Funding Business Technology U.S. Stocks Quan điểm của Chuyên gia phân tích 
 Ý tưởng Nổi bật 
 Nhận định Kinh tế Web TV 
 DOANH NHÂN Tariff Trade Surplus CPI Asia Shares ĐẦU TƯ Economy Asian Share Stock futures Crude Analyst View Featured Idea Economic Insight Web TV Delivery Notice for Futures Contracts Tin Mới Nhất Diplomatic Relations China Central Bank UK Trade Secretary Europe Stocks Crude Oil Price OPEC Japan Stocks Blog Econoimc analyst Vietnam Surplus Fake Apps Non-official Doo Prime Channel Notice Outrade V1.11.0. Social Trading Community Giao dịch Dầu thô với Doo Prime Webinar Trading Crude Oil with Doo Prime DOO PRIME MASTERS CUP THE FIRST GLOBAL CHARITY COMPETITION Thông báo Giao hàng cho các Hợp đồng Kỳ hạn trong tháng Doo Prime hệ thống CRM của Doo Prim Doo Prime CRM system Live Webinar Trade Crude Oil with Doo Prime Cổng Thanh toán Ngân Lượng NganLuong NEW ONLINE DEPOSIT MODE NganLuong Payment Gateway DOO PRIME’s MULTI-FUNCTIONAL CRM PLATFORM UPDATE NOTICE Update Notice Những loại Chỉ báo sẵn có trên Trading Central PayPal What Are The Indicators Available on Trading Central ? Analyst Views Adaptive Candlesticks Adaptive Divergence Convergence FxWeekly global financial news portal market news and analysis PAMM/MAM - Version 1.8.0. How Much Money Is Traded On The Forex Market Daily ? Tin Mới Nhất online payment method wire transfer new deposit and withdrawal currency Trading Strategies OuTrade Chiến Lược Giao Dịch OuTrade V1.10.0 Release Notice current affairs 每日交易策略 Forex Market Forex Market Regulations Forex Market Regulators How Is The Forex Market Regulated ? Gold Trading Forex Trading Trading Chiến Lược Giao Dịch Lợi ích Của Việc Giao Dịch Vàng Với Doo Prime Kiếm lợi nhuận từ thị trường giá giảm và thị trường giá tăng Sử dụng Đòn bẩy – Khoản đầu tư ban đầu thấp Current Affairs advantages of trading gold with Doo Prime Leverage – Low Initial Investment Utilize MT4 or MT5 and all its features Trading Gold Myfxbook AutoTrade Doo Prime Mauritius Limited MAURITIUS FINANCIAL SERVICE COMMISSION (“FSC”) THE INVESTMENT DEALER LICENCE PAMM MAM multi-function management system forex trading speed low latency 每日投资策略 Doo Prime’s Copy Trading Services MyFxBook Copy Trading Social Trading community Virtual Vision Finance UltimateFinTech 每日策略 Classic Account Trading Account Quantum Account Pay4Broker gold CFDs Gold CFDs Tigviet Press Release Doo Holding Ultimate Fintech VnRebates Vietnamese Trading Community Vietnam's largest foreign exchange information platform Professional Market Analysis DOO PRIME BONUS PROMOTION TERMS AND CONDITIONS Futures OnlinePayment Deposit & Withdrawal Methods overnight swaps Precious Metal Spot Gold Gold CFD Online Gold Trading Local Bank Transfer International Bank Telegraphic Transfer Cryptocurrency Visa/MasterCard credit card OuTrade V1.9.0 Release Notice Precious Metals Myfxbook AutoTrade The Professional Indemnity Insurance From Howden professional indemnity (PI) insurance Trading Software About Doo Prime Introduction for Doo Prime Doo Prime to Be Featured on TraderViet TraderViet VietnamMarket You Don’t Need To Be An Expert Trader To Trade Forex US Dollar Index CRM - Version 4.37.0. VNWallStreet Doo Prime Expands Its Market Globalization Dollar Index Assisting Traders in Analysing the Market The US Dollar Index Is Now on Doo Prime Doo Prime Users Profit From Oil Price Plunge OuTrade V1.8.0 OuTrade Admin V1.3.0 Release Notice Doo Prime Collaborates With WikiFx Why Forex Trading ? Why Trade Forex ? How Forex Trading Shapes Business Doo Prime Receives The Prestigious Vanuatu Financial Services Commission License Vanuatu Financial Services Commission License VFSC Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) regulatory GainingFromForexTrading CanYouGainFromForexTrading? Register&LinkMyFxBook Doo Prime OnlineTradingPlatform OnlineBroker Metals Indices MainSponsor 14thNationalFuturesTradingCompetition WhenForexMarketOpens? ForexMarketOpeningTime ForexMarketOpeningDate ForexTimeZone CoronavirusAndItsEffectOnForex Coronavirus CoronavirusAffectsForex HowtoTradeForex TradingStrategies TradingPlan TradingPlatform BestForexServiceProvider BestForexLiquidityProvider Awards Service AtoZmarkets Donation Hubei PPE DailyNews DailyHeadlines TECH BusinessNews ForexTrading BenefitsofForexTrading WhyTradeForex Investment Analytics Partnership AnalystViews EconomicCalendar ForexFeaturedIdea TradingCentral Strategic Alpha Certification FinancialRegulation FSC Vietnam Exhibition WikiFxHCMC2020