27
28
29
30
2
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
27
29
30
31
  • Online
  • Delivery
  • 节假日
kỳ nghỉ giao dịch
Date Festival Affected Products
2022.07.01 香港特别行政区成立纪念日 HK50港股
Futures (HSI, MHI, MCA)
2022.07.04 美国国庆日 GER40,JPN225,NAS100,SP500,UK100,US30,贵金属,现货天然气,现货美国原油,美股
美系期货(CL,HG,QC,GC,SI,ES,NQ,YM,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM)
2022.07.18 日本海之日 N225,N225M
Futures Contracts Delivery Date
Delivery DateOnline
Last Trading Date Description Contract Month
2022-07-05 06:10:00 GMT +2 N225M_2207
Nikkei 225 Mini Futures CFD
Jul 2022
2022-07-13 08:30:00 GMT +2 MCA_2207
MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-18 20:15:00 GMT +2 VXM_2207
CBOE Mini Volatility Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-18 20:15:00 GMT +2 VIX_2207
CBOE Volatility Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-19 21:00:00 GMT +2 CL_2208
NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD
Jul 2022
2022-07-26 08:30:00 GMT +2 MHI_2207
HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-26 08:30:00 GMT +2 HSI_2207
HKEX Hang Sheng Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-26 08:35:00 GMT +2 CNA50_2207
SGX FTSE China A50 Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-26 21:00:00 GMT +2 Sl_2207
CME Silver Futures CFD
Jul 2022
2022-07-28 21:00:00 GMT +2 COIL_2209
ICE Brent Crude Futures CFD
Jul 2022
期货合约上线日期 Symbol Contract Month
2022-07-04 09:00:00 GMT +2 CNA50_2208
SGX FTSE China A50 Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-04 09:15:00 GMT +2 MHI_2208
HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-04 09:15:00 GMT +2 HSI_2208
HKEX Hang Sheng Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-05 07:30:00 GMT +2 N225M_2209
Nikkei 225 Mini Futures CFD
Jul 2022
2022-07-06 09:15:00 GMT +2 MCA_2208
MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-19 13:30:00 GMT +2 VXM_2209
CBOE Mini Volatility Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-19 13:30:00 GMT +2 VIX_2209
CBOE Volatility Index Futures CFD
Jul 2022
2022-07-19 22:00:00 GMT +2 CL_2210
NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD
Jul 2022
2022-07-26 22:00:00 GMT +2 Sl_2212
CME Silver Futures CFD
Jul 2022
2022-07-28 00:00:00 GMT +2 COIL_2211
ICE Brent Crude Futures CFD
Jul 2022

4 Bước Đơn Giản Để Bắt Đầu Hành Trình Giao Dịch Của Bạn

01Đăng Ký

Nhấp vào “Đăng ký” và nhập thông tin chi tiết của bạn để đăng ký tài khoản.

02Xác Minh

Hoàn tất quá trình xác minh và tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

03Nạp Tiền

Nạp tiền qua các cổng thanh toán nhanh chóng và an toàn của chúng tôi.

04Giao Dịch

Bắt đầu hành trình giao dịch đầu tiên của bạn.

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

40,000+

Công Cụ Giao Dịch

10,000+