การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

การปรับเงินปันผลคืออะไร?
เงินปันผลเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการจ่ายเป็นเงินสดทุกไตรมาสหรือทุกครึ่งปีเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นและดึงดูดผู้คนให้มาลงทุนในบริษัทมากขึ้น
ในการซื้อขาย CFD เนื่องจากนักลงทุนไม่ได้ถือหุ้นจริง Doo Prime จะปรับเงินปันผลเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่สร้างผลกำไรและขาดทุนที่ไม่สมเหตุผลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาในวันจ่ายเงินปันผล
โปรดทราบว่าจำนวนการปรับเงินปันผลจริงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องของ Doo Prime และแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงในผู้ให้บริการสภาพคล่อง
หลักเกณฑ์ในการปรับเงินปันผล

โดยทั่วไป การปรับเงินปันผลจะคำนวณในวันจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากเงินปันผลของบริษัทและสถานะที่เปิดอยู่ของนักลงทุน และ CFD ของหุ้นที่ถือโดยนักลงทุนก่อนวันจ่ายเงินปันผลจะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ จำนวนเงินที่ปรับเงินปันผลสำหรับสถานะซื้อจะถูกโอนเข้าบัญชี และจำนวนการปรับเงินปันผลสำหรับตำแหน่งขายจะถูกหักออกจากบัญชี

การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ซื้อขายดัชนีหุ้น โดยหากหุ้นที่มีส่วนประกอบใดๆ ในดัชนีหุ้นจ่ายเงินปันผล ซึ่งส่งผลต่อราคาของดัชนีหุ้น Doo Prime จะปรับเงินปันผลโดยจะคิดค่าธรรมเนียม 1% ในการดำเนินการ

หากลูกค้าถือหุ้นหลังจากเวลา 00:05 น. (เวลาแพลตฟอร์ม) ในวันที่มีการจ่ายปันผลจะยังได้รับจ่ายปันผลตามปกติ และหาก position นั้นถูกปิดก่อนเวลา 00:05 น. จะไม่ส่งผลต่อการคำควณเงินปันผล โดยสามารถอ้างอิงการคำนวณเงินปันผล ดังนี้

วิธีการคำนวณเฉพาะมีดังนี้:

เงินปันผลต่อหุ้น × ปริมาณสัญญาต่อล็อต × จำนวนล็อตซื้อขาย = จำนวนเงินที่ปรับเงินปันผล

ตัวอย่างการปรับเงินปันผล

1) หุ้นรายบุคคล

ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในสถานะซื้อขายที่กำลังอยู่ในตลาด (Open position) และมี Apple 1 ล็อตในวันจ่ายเงินปันผล ตามข้อกำหนดของสัญญา 1 ล็อต เทียบเท่ากับ 100 สัญญา และเงินปันผลต่อหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คำนวณเป็น 0.2 ดอลลาร์สหรัฐ

 • a) หากคุณมีสถานะผู้ซื้อ (Long position) เงินปันผลที่ปรับจะเป็นบวก:

  0.2 ดอลลาร์สหรัฐ × 100 สัญญา× 1 ล็อต = 20 ดอลลาร์สหรัฐ

 • b) หากคุณมีสถานะผู้ขาย (Short position) เงินปันผลที่ปรับจะเป็นลบ:

  -0.2 ดอลลาร์สหรัฐ × 100 สัญญา × 1 ล็อต = -20 ดอลลาร์สหรัฐ

2) ดัชนีหุ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสถานะซื้อขายที่กำลังอยู่ในตลาด (Open position) ในดัชนี S&P 500 ในวันจ่ายเงินปันผล ตามข้อกำหนดขอสัญญา 1 ล็อต เท่ากับ 10 สัญญา เงินปันผลต่อหุ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คำนวณเป็น 2.49 ดอลลาร์สหรัฐ

 • a) หากคุณมีสถานะผู้ซื้อ (Long position) เงินปันผลที่ปรับจะเป็นบวก:

  2.49 ดอลลาร์สหรัฐ × 10 สัญญา × 1 ล็อต = 24.9 ดอลลาร์สหรัฐ

 • b) หากคุณมีสถานะผู้ขาย (Short position) เงินปันผลที่ปรับจะเป็นลบ:

  -2.49 ดอลลาร์สหรัฐ × 10 สัญญา × 1 ล็อต = -24.9 ดอลลาร์สหรัฐ

เงื่อนไขการซื้อขายผลิตภัณฑ์
สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดูรายการด้านล่าง
Symbol Description Long Dividend Short Dividend Currency EX-Dividend Day
 • 1
条/页

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี Doo Prime

01ลงทะเบียน

คลิก"เปิดบัญชี" เพื่อกรอกข้อมูลและลงทะเบียนกับเรา

02ตรวจสอบ

เปิดใช้งานบัญชีได้ทันที หลังยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

03ฝากเงิน

ฝากเงินด้วยระบบที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้

04เริ่มลงทุน

เริ่มต้นลงทุนระดับโลก ครบทุกผลิตภัณฑ์ในบัญชีเดียว

MetaTrader 4 แพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+

ลูกค้าทั่วโลก

200,000+