การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ช่วยเหลือในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สวัสดิการสาธารณะและการลงทุนของโบรกเกอร์ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ทีมรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้การกำกับดูแลและคำแนะนำของคณะกรรมการ ผู้จัดการมืออาชีพของหน่วยงานต่างๆ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

แต่ละแผนกเสนอชื่อผู้แทนเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และช่วยในการดำเนินการตามระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังค

MetaTrader 4 แพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+

ลูกค้าทั่วโลก

200,000+