การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

ความเคลื่อนไหวทางการตลาดและการลงทุน

  • ข่าวล่าสุด
  • ประกาศสำคัญ
  • ข่าวสารจาก Doo Prime
  • กิจกรรม
  • ข่าวสารการเงิน
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
เรียนรู้เพิ่มเติม